سبد خرید شما
سبد خرید خالی می باشد.
سبد خرید خالی می باشد.

کارگاه ایده پردازی،خلاقیت و کارآفرینی در مهندسی مکانیک

کد دوره: 294171

ایده پردازی در مهندسی مکانیک
اشتراک:  

توضیحات بیشتر

در دنيای کنونی، همچنان که آهنگ تغيير افزايش می يابد، پيچيدگی دنيای کسب و کار نيز افزايش می يابد. به هر ميزان که آهنگ تغيير شديدتر شود، مسائل وابسته به دنيای کسب و کار نيز تغيير کرده و طول عمر مفيد راه حل های مسائل پيشرو و ابزار و خدمات ارائه شده، کوتاه تر می شود. گذشت زمان باعث می شود که راه حل های پيشين نه به ميزان دوران ظهور خود، جذاب بمانند و نه در برابر تنوع طلبی بازار، کارا. هماهنگی با تحولات، لازمه تغييرات کسب و کار است و مي توان گفت که خلاقيت (Creativity) يعني تغيير تفکر و نوع نگرش در خلق راه حل های بديع.

خلاقيت، انسان را توانمند می سازد تا خود را با سرعت بيشتری با اين تحولات هماهنگ سازد. بدين ترتيب، تمامی مراحل کارآفرينی، از ارائه ايده اوليه تا تأمين مالي و فروش، نيازمند چالاكی، قوه ابتكار و خلاقيت‌ بوده و می توان گفت که نوآوری جزء ذات و جوهره کارآفرينی مدرن است.

معرفی سلسله کارگاه های “خلاقیت و ایده پروری”:

در سلسله کارگاه های هفتگی یک و نیم ساعته خلاقیت و ایده پروری، دور هم جمع می شویم تا تجربیات و ایده های خود را به اشتراک بگذاریم. ابتدا یک مسئله آموزشی مطرح می شود، (به نام موضوع آموزشی هفته)، تا دانش ما در باب مسائل شرکت داری، اندکی ارتقاء یابد. سپس بر روی یک مسئله خاص که از پیش تعیین شده است، (به نام مسئله هفته)، تمرکز شده و شرکت کنندگان نظرات خود را بیان می کنند. روش بیان ایده ها نیز بر مبنای طوفان فکری استوار است. در انتها نیز نظرات جمع بندی شده و خلاصه آن در سایت نخبگان خلاق، قابل مشاهده است.

هدف از برگزاری سلسله “کارگاه های خلاقیت و ایده پروری”:

 • آشنایی با مباحث کلی از ایده تا تجاری سازی
 • پروراندن ایده در کارگاه با به اشتراک گذاردن ایده خود و بهره بردن از ایده های دیگران
 • آشنا شدن با دید اقشار مختلف جامعه و بهبود ایده و نظرات، با واکاوی زوایای فکری متنوع
 • به معرض نقد قرار دادن ایده و نظرات شخصی خود در یک مجمع خلاق
 • آشنایی با مباحث بروز حوزه شرکت داری
 • کسب دید مدیریتی قبل از شروع یک استارت آپ
 • احیاناً یافتن شرکای تجاری در راه اندازی کسب و کار
 • احیاناً رسیدن به راه حل هایی برای مسائل شخصی کسب و کار…

قوانین شرکت در این کارگاه:

 • جهت اجرای بهینه کارگاه، ظرفیت شرکت کنندگان کارگاه محدود می باشد.
 • همه افراد جامعه با هر تخصص و جایگاهی می توانند در این جلسات شرکت کنند.
 • به شرط ثبت نام در موعد مقرر و باز بودن ظرفیت خالی کارگاه، افراد در شرکت کردن در تمام یا برخی از جلسات کارگاه، مختار می باشند.
 • پایه اصلی این کارگاه، بر اساس طوفان فکری می باشد و شرکت کنندگان باید ملزم به رعایت قوانین آن باشند.
 • حضور رأس ساعت برای شرکت کنندگان، ضروری است.
 • همه شرکت کنندگان می توانند نظرات و ایده های خود را مطرح کنند.
 • شرکت کنندگان در استفاده و بهره برداری آتی از ایده های دیگر شرکت کنندگان در جلسه، کاملاً مختار می باشند.
 • جهت استفاده علاقمندان، خلاصه نظرات شرکت کنندگان در سایت نخبگان خلاق منتشر می شود.
 • مباحث مطروحه در جلسه، فقط “موضوع آموزشی هفته” و “مسئله هفته” بوده و شرکت کنندگان باید در همین محدوده، نظرات و ایده های خود را طرح کنند.
 • نخبگان خلاق از افرادی که تمایل به آماده سازی و ارائه “موضوع آموزشی هفته” و یا طرح “مسئله هفته” دارند، استقبال می کند.
 • مسئولیت ارائه در بخش “موضوع آموزشی هفته” با مدیر (ارائه دهنده موضوع آموزشی هفته) و مسئولیت اداره جلسه در بخش “مسئله هفته” با مربی (طراح مسئله هفته) است و تمامی شرکت کنندگان ملزم به پیروی از ایشان جهت برقراری نظم جلسه هستند.

قوانین طوفان فکری:

 • تمرکز بر کمیت
 • اجتناب از انتقاد
 • استقبال از ایده‌های غیرمعمول
 • ترکیب و بهبود ایده‌ها.

برنامه کارگاه:

 • ارائه مبحث آموزشی درباب “موضوع آموزشی هفته” توسط مدیر کارگاه: ۱۵ دقیقه
 • تشریح “مسئله هفته” توسط مربی: ۵ دقیقه
 • طوفان ذهنی بر روی “مسئله هفته” توسط شرکت کنندگان (نظارت و اداره جلسه با مربی است): ۶۰ دقیقه
 • جمع بندی نظرات و ایده های مطرح شده در “مسئله هفته” توسط مربی: ۱۰ دقیقه

نظرات و دیدگاه ها

 نظر خود را ثبت کنید
درخواست مشاوره