سبد خرید شما
سبد خرید خالی می باشد.
سبد خرید خالی می باشد.

دوره های آموزشي آموزشگاه خانه مهندسي مكانيک

نام دوره

کد دوره

نوع دوره

مدت دوره ( ساعت )

سطح مخاطبین

مشاهده

حضوری

مجازی

تئوری

عملی

کارکنان

کارشناسان

مدیران

وبینار آشنایی با اسکنر و پرینتر های سه بعدی WEB-02 - - - - - - جزییات بیشتر
دوره جامع تربیت کارشناس مهندسی معکوس و نقشه کش صنعتی D-01 - - - جزییات بیشتر
دوره جامع تربیت کارشناس مهندسی معکوس و نقشه کش صنعتی D-01 - - - - - - جزییات بیشتر
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس مهندسی معکوس و نقشه کش صنعتی - - 2 - - جزییات بیشتر
وبینار آموزشی از ایده تا اختراع WEB-01 - 2 - - - - جزییات بیشتر
کارگاه آموزش پرینتر سه بعدی W.sh-02 - 6 - - - - جزییات بیشتر
آموزش کار با نرم افزار Solid Works پیشرفته - - - 40 - - - جزییات بیشتر
نقشه کشی صنعتی با نرم افزار SolidWorks 1402Solid01 - - 50 ساعت - - - جزییات بیشتر
دوره جامع تربیت اپراتور دستگاه cnc به همراه آموزش نرم افزار powermill M.soft-02 - 30ساعت 20 ساعت - - - جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار ANSYS-مقدماتی M.soft-03 - - - - - - جزییات بیشتر
طراحی و حل مسائل با استفاده از نرم افزار MATLAB M.soft-04 - - - - - - جزییات بیشتر
درخواست مشاوره